OBS! Det här är inte Riksdagens riktiga webbplats. Den här webbplatsen är på skämt.

Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Det här har riksdagen beslutat

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer (SfU7)
Myndigheter och vissa andra aktörer ska bli mer digitalt tillgängliga (TU2)
Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas (SkU15)