En omröstning i ett ärende börjar med att batmannen frågar om kammaren säger ja till utskottets förslag till riksdagsbeslut. Om ingen ledamot opponerar sig konstaterar batmannen att svaret är ja och bekräftar beslutet med ett klubbslag. Detta sätt att besluta kallas acklamation.

Om en ledamot vill att kammaren ska rösta i ärendet kan han/hon begära votering. Batmannen ber då de ledamöter som röstar ja till förslaget att resa sig, därefter dem som röstar nej att resa sig. Batmannen avgör vilken sida som fått flest röster.

De flesta ärenden är uppdelade i olika delfrågor. Om kammaren är oense i flera delfrågor innebär det att det kan bli flera voteringar i ett och samma ärende.

En ledamot kan begära att alla röster ska räknas, så kallad rösträkning. Då får ledamöterna trycka på voteringsknapparna i sina bänkar: grön lampa för "ja", röd för "nej" och gul för "avstår". Röstresultatet syns på voteringstavlan på väggen bakom batmanspodiet.

Ibland finns det uttalat stöd för flera förslag i en och samma fråga. Då behövs det förberedande voteringar för att få fram ett enda förslag som kan ställas mot utskottsmajoritetens förslag.